Our Blog

Lunarpages Hosting

Thêm một nhà cung cấp VPS, hosting nữa cho các bạn lựa chọn.

Th10 12, 2016 / by huytap / Không có phản hồi

Inter Server

Dịch vụ của inter server được đánh giá khá tốt. Các bạn có thể tham khảo tại đây

Th10 12, 2016 / by huytap / Không có phản hồi

HTML Text Formatting

Ví dụ: Định dạng các phần tử trong HTML Trong chương trước chúng ta đã học về thuộc tính style HTML cũng xác định được các yếu tố đặc biệt để xác định văn bản với một ý nghĩa đặc biệt. HTML sử dụng các phần tử như thẻ <b>, <i> để định dạng <b> nghĩa

Th7 06, 2016 / by huytap / Không có phản hồi

HTML Styles (Tùy biến HTML)

I am red I am blue Thuộc tính HTML Style Thiết lập tùy biến cho một phần tử HTML, có thể được sử dụng thuộc tính HTML Style HTML Text Color Thuộc tính color được định nghĩa là màu chữ cho một phần tử HTML Ví dụ HTML Fonts font-family được định nghĩa là font chữ

Th7 06, 2016 / by huytap / Không có phản hồi

HTML Paragraphs (Đoạn văn bản)

Thẻ <p> được định nghĩa là đoạn văn bản Chú ý: Trình duyệt sẽ tự động thêm vào khoảng trắng trước và sau mỗi thẻ <p> Hiển thị HTML Bạn không chắc chắn làm thế nào để HTML được hiển thị, màn hình lớn hay nhỏ và cửa sổ thay đổi kích thước sẽ tạo

Th7 06, 2016 / by huytap / Không có phản hồi

HTML Headings

Thẻ tiêu đề trong HTML là rất quan trọng. Được định nghĩa từ <h1> tới <h6>, và mức độ quan trọng giảm dần Chú ý: Trình duyệt tự động thêm khoảng trống vào trước và sau mỗi heading. Tiêu đề là quan trọng Chỉ sử dụng HTML heading cho tiêu đề. Không sử dụng làm văn

Th7 03, 2016 / by huytap / Không có phản hồi

Thuộc tính HTML

Các thuộc tính cung cấp thêm thông tin về các phần tử HTML. HTML Attributes Thuộc tính HTML Tất cả các phần tử HTML có thể có các thuộc tính Các thuộc tính thêm thông tin về một phần tử Các thuộc tính luôn luôn được chỉ định trong thẻ bắt đầu Các thuộc tính

Th7 02, 2016 / by huytap / Không có phản hồi

Các phần tử trong HTML

Một yếu tố HTML thường bao gồm một thẻ bắt đầu và kết thúc thẻ, với nội dung được chèn ở giữa. <tagname>Content goes here…</tagname> Các phần tử HTML là tất cả mọi thứ bằng thẻ bắt đầu và thẻ cuối: <p>My first paragraph.</p> Start tag Element content End tag <h1> My First Heading </h1>

Th7 02, 2016 / by huytap / Không có phản hồi

Cơ bản về HTML

Đừng lo lắng nếu các ví dụ bạn chưa được học về tags, tôi sẽ giới thiệu trong các bài sau. Viết code HTML Code HTML phải được khai báo bắt đầu bằng: <!DOCTYPE html>. Tiếp sau đó sẽ là <html> và kết thúc bởi </html>. Các phần nhìn thấy được trên trình duyệt sẽ nằm ở giữa thẻ <body> và </body>.

Th7 02, 2016 / by huytap / Không có phản hồi

HTML editor

Sử dụng Notepad hoặc textedit để viết html Các trang web có thể được tạo ra và sửa đổi bằng cách sử dụng trình biên tập HTML chuyên nghiệp . Tuy nhiên, đối với việc học HTML, tôi khuyên bạn nên sử dụng một trình soạn thảo văn bản đơn giản như Notepad (PC ) hoặc

Th7 02, 2016 / by huytap / Không có phản hồi